Bahaya Kayap Ular

▶ Kayap merupakan lanjutan dari penyakit 'chickenpox'.▶ Persamaan dengan demam campak dan 'chickenpox' iaitu datangnya dari kelompok virus yang sama iaitu 'Herpes'▶ Merupakan virus yang bersembunyi di bawah kulit dan…